اعضای هیات علمی

علی محمد هادیان

علی محمد هادیان،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 02182084079
اتاق : 108
صفحه رخ نما
Scopus
  • 626 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 946 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، مهندسی متالوژی

… ← 1365

M.S ، تهران ، متالوژی ومواد

… ← 1367

Ph.D ، مک گیل ، مواد-سرامیک

1367 ← 1372

فعالیت های علمی