اعضای هیات علمی

علی محمد هادیان

علی محمد هادیان،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084079
اتاق : 108
صفحه رخ نما
Scopus
  • 502 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 753 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک گیل ، مواد-سرامیک

1367 ← 1372

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، مهندسی متالوژی

1107 ← 1365

فعالیت های علمی