اعضای هیات علمی

حمیدرضا قاسمی منفردراد

حمیدرضا قاسمی منفردراد،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | خوردگی و حفاظت مواد
شماره تماس : 82084095
اتاق : 115
صفحه رخ نما
Scopus
  • 977 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1255 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.