اعضای هیات علمی

حامد میرزاده سلطان پور

حامد میرزاده سلطان پور،

دانشیار
 • دانشمند جوان برجسته فرهنگستان علوم ایران
 • پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه فولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسی
 • عضو هیات تحریریه مجله Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • عضو هیات تحریریه مجله Metals and Materials International
 • عضو هیات تحریریه مجله Journal of Magnesium and Alloys
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شکل دادن فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 02182084080
اتاق : 110
صفحه rokhname-alias

 

 

افتخارات:

دانشمند جوان برجسته فرهنگستان علوم

پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران

قرارگیری در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان

مولف مقالات یک درصد در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

(2021) MMI-SPRINGER award at KIM+ fall meeting

 

عضویت در هیات تحریریه مجلات معتبر:

عضو هیات تحریریه مجله Metals and Materials International

عضو هیات تحریریه مجله Journal of Magnesium and Alloys

عضو هیات تحریریه مجله Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

 

مقالات مروری (Review Papers):

High strain rate superplasticity via friction stir processing (FSP): A review

Transformation-induced plasticity (TRIP) in advanced steels: A review

Superplasticity of high‑entropy alloys: a review

Thermal mechanisms of grain refinement in steels: A review

Recent advances in the kinetics of normal/abnormal grain growth: A review

Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steels: A Review

A review of recent progress in mechanical and corrosion properties of dual phase steels

Processing, microstructure adjustments and mechanical properties of dual phase steels: A review

Nanostructured high-entropy alloys by mechanical alloying: A review of principles and magnetic properties

Ultrafine grained Fe-Cr-Ni austenitic stainless steels by cold rolling and reversion annealing: A review of progress in Iran

 

تدریس: خواص مکانیکی مواد 1 - خواص مکانیکی مواد 2 - مقاومت مصالح - مواد فوق ریزدانه و نانوساختار - شکل دادن سوپرپلاستیک

 

زمینه های تحقیقاتی: فرآیندهای ترمومکانیکی، فولادهای مستحکم پیشرفته، کامپوزیتها و آلیاژهای منیزیم، آلیاژهای آنتروپی بالا، سوپرآلیاژها، خواص مکانیکی مواد، عملیات حرارتی، استحاله های فازی، شکل دادن فلزات، تغییرشکل گرم، معادلات رفتاری، متالورژی فیزیکی، و آلیاژسازی مکانیکی

 

آزمایشگاه تحقیقاتی: موسس و سرپرست آزمایشگاه فولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسی

 

گروه تحقیقاتی: ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی و دکتری کاملا پر شده است. ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 کاملا پر شده است. دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد با مراجعه به لیست پروژه های دانشجویان (در ادامه صفحه) می توانید با زمینه های کاری اصلی این گروه تحقیقاتی آشنا شوید. بدون مراجعه حضوری می توانید رزومه، کارنامه کارشناسی و کارنامه کنکور خود را در قالب یک ایمیل با عنوان "تقاضای پروژه کارشناسی ارشد" برای اینجانب به آدرس hmirzadeh@ut.ac.ir ارسال فرمایید. نتیجه نهایی جذب بعدا اعلام خواهد شد. دقت کنید که امکان جذب تعداد بسیار کمی از متقاضیان وجود دارد. همچنین پس از پذیرفتن شما، تعیین موضوع پروژه کاملا در حیطه اختیار استاد راهنما است.

 

دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد:

>>> فرشته قربانی Fereshte Ghorbani (ورودی کارشناسی ارشد 1398):

Enhanced tensile properties of as-cast Mg-10Al magnesium alloy via strontium addition and hot working

>>> سارا داریوش Sara Daryoush (ورودی کارشناسی ارشد 1398):

Amorphization, mechano-crystallization, and crystallization kinetics of mechanically alloyed AlFeCuZnTi high-entropy alloys

>>> عقیل زرگانی Aqil Zergani (ورودی کارشناسی ارشد 1397):

Evolutions of mechanical properties of AISI 304L stainless steel under shear loading

Finite element analysis of plastic deformation in shear punch test

Unraveling the effect of deformation temperature on the mechanical behavior and transformation-induced plasticity of the SUS304L stainless steel

Mechanical response of a metastable austenitic stainless steel under different deformation modes

>>> هومن عابدی Hooman Abedi (ورودی کارشناسی ارشد 1397):

Synergistic effects of cerium-based rare earth addition and hot deformation on the microstructure and mechanical properties of Mg-0.5Zn-0.5Zr magnesium alloy

Utilization of microalloying with rare earth elements and hot extrusion for remarkable grain refinement and enhancement of mechanical properties of as-cast magnesium alloy

>>> مهدیه بهاروند Mahdiyeh Baharvand و امیر زنگانه Amir Zanganeh (ورودی کارشناسی ارشد 1397):

Effects of hot rolling and homogenization treatment on low alloy steel ingot

>>> مریم سلیمانی Maryam Soleimani (ورودی کارشناسی ارشد 1397):

Effects of spheroidization heat treatment and intercritical annealing on mechanical properties and corrosion resistance of medium carbon dual phase steel

Enhanced mechanical properties of dual phase steel via cross rolling and intercritical annealing

Effect of grain size on the corrosion resistance of low carbon steel

Effects of tempering on the mechanical and corrosion properties of dual phase steel

Unraveling the Effect of Martensite Volume Fraction on the Mechanical and Corrosion Properties of Low Carbon Dual Phase Steel

Phase transformation mechanism and kinetics during step quenching of st37 low carbon steel

Processing route effects on the mechanical and corrosion properties of dual phase steel

Quantifying the dependency of uniform corrosion of structural steel on grain size

Controlling the mechanical properties and corrosion resistance of mild steel by intercritical annealing and subcritical tempering

>>> محمد جواد سهرابی Mohammad Javad Sohrabi (ورودی کارشناسی ارشد 1397):

Significance of martensite reversion and austenite stability on the mechanical properties and TRIP effect of austenitic stainless steels

Unraveling the effects of surface preparation on the pitting corrosion resistance of austenitic stainless steel

Unexpected formation of Delta (δ) phase in as-cast niobium-bearing superalloy at solution annealing temperatures

Thermodynamics basis of saturation of martensite content during reversion annealing of cold rolled metastable austenitic steel

Estimation of homogenisation time for superalloys based on a new diffusional model

Aging kinetics and mechanical properties of Cu-bearing low-carbon HSLA-100 microalloyed steel

Numerical and analytical solutions for determination of interdiffusion coefficients in superalloys during homogenization

Estimation of homogenization time for superalloys based on a new diffusional model

Interdiffusion coefficients of alloying elements in a typical Ni-based superalloy

Revisiting the diffusion of niobium in an as-cast nickel-based superalloy during annealing at elevated temperatures

Microstructure and mechanical properties of cold rolled AISI 304L and 316L austenitic stainless steels during reversion annealing

محاسبه ضرایب نفوذ عناصر در اثر عملیات همگن سازی سوپرآلیاژ اینکونل 718 ریختگی

>>> زهرا نصیری Zahra Nasiri (ورودی کارشناسی ارشد 1396):

Synergistic effects of alloying, homogenization, and hot extrusion on the mechanical properties of as-cast Mg-Al-Ca magnesium alloys

Enhanced mechanical properties of as-cast Mg-Al-Ca magnesium alloys by friction stir processing

>>> سجاد قائمی فر Sajad Ghaemifar (ورودی کارشناسی ارشد 1396):

Improved properties of dual-phase steel via pre-intercritical annealing treatment and thermal cycling

>>> ریحانه عادل فر Reyhane Adelfar (ورودی کارشناسی ارشد 1396):

Amorphization and mechano-crystallization of high-energy ball milled Fe-Ti alloys

Crystallization kinetics of mechanically alloyed amorphous Fe-Ti alloys during annealing

>>> مهدی رضائی مقدم Mahdi Rezaei Moghadam (ورودی کارشناسی ارشد 1396):

Enhanced mechanical properties of Mg-Ni-xRE alloys via hot extrusion

>>> هستی خداشناس Hasi Khodashenas (ورودی کارشناسی ارشد 1396):

Constitutive modeling of flow stress during hot deformation of Sn-Al-Zn-Cu-Mg multi-principal-element alloy

>>> محمد توکلی Mohammad Tavakoli (ورودی کارشناسی ارشد 1396):

Ferrite recrystallisation and intercritical annealing of cold-rolled low alloy medium carbon steel

Static recrystallization kinetics of ferrite in cold-deformed medium carbon steel

>>> مهران زمانی Mehran Zamani (ورودی کارشناسی ارشد 1395):

Dependency of Natural Aging on the Ferrite Grain Size in Dual-Phase Steel

Enhancement of mechanical properties of low carbon dual phase steel via natural aging

Mechanical properties and fracture behavior of intercritically annealed AISI 4130 chromoly steel

Processing of Fine-Grained DP300/600 Dual Phase Steel from St12 Structural Steel by the Thermo-Mechanical Processing of Cold Rolling and Intercritical Annealing

Improvement of Mechanical Properties and Work-Hardening Behavior of Intercritically Annealed Dual Phase Steel

>>> محمد حسین بارزبان Mohammad Hossein Barezban (ورودی کارشناسی ارشد 1395):

Constitutive analysis of wrought Mg-Gd magnesium alloys during hot compression at elevated temperatures

Effect of Gd on dynamic recrystallization behavior of magnesium during hot compression

>>> زهرا زارعیان Zahra Zareian (ورودی کارشناسی ارشد 1395):

Tailoring the mechanical properties of Mg–Zn magnesium alloy by calcium addition and hot extrusion process

>>> مرجان رزاقی Marjan Razzaghi (ورودی کارشناسی ارشد 1395):

 Unraveling the effects of Zn addition and hot extrusion process on the microstructure and mechanical properties of as-cast Mg–2Al magnesium alloy

Mechanical properties of Mg-Al-Mn magnesium alloys with low Al content in the as-cast and extruded conditions

Grain refinement and Hall-Petch strengthening of magnesium alloy via alloying and hot extrusion

>>> بیتا پوربهاری Bita Pourbahari (ورودی کارشناسی ارشد 1394):

Toward unraveling the effects of intermetallic compounds on the microstructure and mechanical properties of Mg–Gd–Al–Zn magnesium alloys in the as-cast, homogenized, and extruded conditions

Enhanced Ductility of a Fine‐Grained Mg–Gd–Al–Zn Magnesium Alloy by Hot Extrusion

The Effects of Grain Refinement and Rare Earth Intermetallics on Mechanical Properties of As-Cast and Wrought Magnesium Alloys

Synergistic effect of Al and Gd on enhancement of mechanical properties of magnesium alloys

Elucidating the effect of intermetallic compounds on the behavior of Mg–Gd–Al–Zn magnesium alloys at elevated temperatures

Grain Refinement and Enhancement of Mechanical Properties of Hot Extruded Rare-Earth Containing Magnesium Alloy

سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم

>>> رشادالدین زمانی Rashadoddin Zamani (ورودی کارشناسی ارشد 1394):

Mechanical properties of a hot deformed Al-Mg2Si in-situ composite

Evaluating the effect of hot rolling reduction on the mechanical properties of in-situ formed aluminum–magnesium–silicon Al–Mg2Si composites

Magnificent Grain Refinement of Al-Mg2Si Composite by Hot Rolling

>>> علیرضا کلهر Alireza Kalhor (ورودی کارشناسی ارشد 1394):

Tailoring the Microstructure and Mechanical Properties of Dual Phase Steel Based on the Initial Microstructure

Microstructure and mechanical properties of dual phase steels by combining adjusted initial microstructures and severe plastic deformation

>>> مصطفی نجفی Mostafa Najafi (ورودی کارشناسی ارشد 1393):

Toward unraveling the mechanisms responsible for the formation of ultrafine grained microstructure during tempering of cold rolled martensite

Improved mechanical properties of structural steel via developing bimodal grain size distribution and intercritical heat treatment

Tempering of deformed and as-quenched martensite in structural steel

Grain Refinement of Dual Phase Steel via Tempering of Cold-Rolled Martensite

>>> محمد علی بیکی Mohammad Alibeyki (ورودی کارشناسی ارشد 1393):

Modification of Rule of Mixtures for Estimation of the Mechanical Properties of Dual-Phase Steels

Fine-grained dual phase steel via intercritical annealing of cold-rolled martensite

The effects of primary thermo-mechanical processing routes and intercritical annealing on the mechanical properties of st37 low carbon steel

>>> مهسا قره چماقلو Mahsa Gharechomaghlu (ورودی کارشناسی ارشد 1393):

Toward understanding the origins of poor ductility in a metal-matrix composite processed by accumulative roll bonding (ARB)

Computational evaluation of the homogeneity of composites processed by accumulative roll bonding (ARB)

>>> نوید محمد نژاد فرد Navid Mohammad Nejad Fard (ورودی کارشناسی ارشد 1393):

Accumulative Roll Bonding of Aluminum/Stainless Steel Sheets

>>> میثم نقی زاده Meysam Naghizadeh (ورودی کارشناسی ارشد 1392):

Effects of grain size on mechanical properties and work-hardening behavior of AISI 304 austenitic stainless steel

Microstructural Evolutions During Annealing of Plastically Deformed AISI 304 Austenitic Stainless Steel: Martensite Reversion, Grain Refinement, Recrystallization, and Grain Growth

Microstructural Evolutions During Reversion Annealing of Cold-Rolled AISI 316 Austenitic Stainless Steel

Recrystallization and Grain Growth upon Annealing of Cold Worked Austenitic Stainless Steels- Book Chapter

Elucidating the Effect of Alloying Elements on the Behavior of Austenitic Stainless Steels at Elevated Temperatures

Modeling the kinetics of deformation-induced martensitic transformation in AISI 316 metastable austenitic stainless steel

Processing of fine grained AISI 304L austenitic stainless steel by cold rolling and high-temperature short-term annealing

Recrystallization and Grain Growth upon Annealing of Cold Worked Austenitic Stainless Steels (in BOOK: Recrystallization: Types, Techniques and Applications)

کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط بازگشت مارتنزیت کرنشی و تبلور مجدد آستنیت باقیمانده

>>> مینا ربیعی Mina Rabiee (ورودی کارشناسی ارشد 1392):

Processing of Cu-Fe and Cu-Fe-SiC nanocomposites by mechanical alloying

Mechanical alloying and consolidation of copper-iron-silicon carbide nanocomposites

Unraveling the Effects of Process Control Agents on Mechanical Alloying of Nanostructured Cu-Fe Alloy

>>> سعید دلدار Saeed Deldar (ورودی کارشناسی ارشد 1392):

Prevention of surface hot shortness, development of banded structure, and mechanical properties of hot rolled Cu-bearing steel

Toward Unraveling the Importance of Deformed Microstructure before TRIP Heat Treatment in Transformation‐Induced Plasticity Steels

Method for manufacturing high-strength and ductile trip Steel - US Patent

تولید فولاد جدید با استحکام فوق العاده و انعطاف پذیری بالا توسط یک فرآیند ترمومکانیکی ابتکاری - ثبت اختراع

>>> حمید رضا اکرمی فرد Hamid Reza Akramifard (ورودی کارشناسی ارشد 1391):

Cladding of aluminum on AISI 304L stainless steel by cold roll bonding: Mechanism, microstructure, and mechanical properties

Estimating interface bonding strength in clad sheets based on tensile test results

Microstructural Evolution of Roll Bonded Al-Clad Stainless Steel Sheets at Elevated Temperatures

>>> قوام عزیزی Ghavam Azizi (ورودی کارشناسی ارشد 1391):

The effect of primary thermo-mechanical treatment on TRIP steel microstructure and mechanical properties

Unraveling the Effect of Homogenization Treatment on Decomposition of Austenite and Mechanical Properties of Low‐Alloyed TRIP Steel

Dependency of Deformation Behavior of Retained Austenite in TRIP Steels on Microstructural and Chemical Homogeneity

>>> محمد شیردل Mohammad Shirdel (ورودی کارشناسی ارشد 1391):

Nano/ultrafine grained austenitic stainless steel through the formation and reversion of deformation-induced martensite: Mechanisms, microstructures, mechanical properties, and TRIP effect

Abnormal grain growth in AISI 304L stainless steel

Microstructural Evolution During Normal/Abnormal Grain Growth in Austenitic Stainless Steel

Estimation of the kinetics of martensitic transformation in austenitic stainless steels by conventional and novel approaches

Enhanced Mechanical Properties of Microalloyed Austenitic Stainless Steel Produced by Martensite Treatment

Martensite phase reversion-induced nano/ ultrafine grained AISI 304L stainless steel with magnificent mechanical properties

 

دانشجویان و دانش آموختگان دکتری:

>>> محسن رفیعی Mohsen Rafiei:

Elucidating the effects of microsegregation on the precipitation phenomena in as-cast Nb-bearing superalloy

Delta processing effects on the creep behavior of a typical Nb-bearing nickel-based superalloy

Precipitation kinetics of γ″ phase and its mechanism in a Nb-bearing nickel-based superalloy during aging

Homogenization kinetics of a typical nickel-based superalloy

Micro-mechanisms and precipitation kinetics of delta (δ) phase in Inconel 718 superalloy during aging

>>> محمد رضایت Mohammad Rezayat:

A Dislocation Assisted Self-Consistent Constitutive Model for the High Temperature Deformation of Particulate Metal-Matrix Composite

A comprehensive approach for quantitative characterization and modeling of composite microstructures

Unraveling the Effect of Thermomechanical Treatment on the Dissolution of Delta Ferrite in Austenitic Stainless Steels

Modification of As-cast Al-Mg/B4C composite by addition of Zr

Dynamic deformation response of Al-Mg and Al-Mg/B4C composite at elevated temperatures

Texture development during hot deformation of Al/Mg alloy reinforced with ceramic particles

Microstructural investigation of Al-Mg/B4C composite deformed at elevated temperature

 

دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی:

>>> شیدا نیکخواه Sheida Nikkhah:

Improved mechanical properties of mild steel via combination of deformation, intercritical annealing, and quench aging

Fine tuning the mechanical properties of dual phase steel via thermomechanical processing of cold rolling and intercritical annealing

>>> علی اصغر مصیبی Aliasghar Mosayebi:

Tempering kinetics and corrosion resistance of quenched and tempered AISI 4130 medium carbon steel

>>> سارا خیری Sara Kheiri:

Tailoring the microstructure and mechanical properties of AISI 316L austenitic stainless steel via cold rolling and reversion annealing

>>> مهبد گلرنگ Mahbod Golrang و محمد مبشری Mohammad Mobasheri:

Effect of Zn addition on the microstructure and mechanical properties of Mg-0.5Ca-0.5RE magnesium alloy

>>> یاسمین خبره فرشچی Yasamin Khebreh Farshchi:

Microstructure tailoring for property improvements of DP steel via cyclic intercritical annealing

>>> نیما بری Nima Barri:

A new intermetallic phase formation in Mg-Si-Ni magnesium-based in-situ formed alloys

>>> احسان فتحی Ehsan Fathi:

Grain refinement and enhanced mechanical properties of ZK20 magnesium alloy via hot extrusion and mischmetal addition

>>> امیر رضا سلاسل Amir Reza Salasel:

Effect of Si and Ni on microstructure and mechanical properties of in-situ magnesium-based composites in the as-cast and extruded conditions

>>> ارسلان عجمی Arsalan Ajami:

Tempering of cold rolled martensite in mild steel and elucidating the effects of alloying elements

>>> فاطمه جامعی Fatemeh Jamei:

Synergistic effects of holding time at intercritical annealing temperature and initial microstructure on the mechanical properties of dual phase steel

>>> محمد جواد سهرابی Mohammad Javad Sohrabi:

Solidification behavior and Laves phase dissolution during homogenization heat treatment of Inconel 718 superalloy

Revealing the As-Cast and Homogenized Microstructures of Niobium-Bearing Nickel-Based Superalloy

بررسی ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 718 در حالت های ریختگی و همگن سازی شده

>>> فاطمه نجف خانی Fateme Najafkhani:

Effect of Intercritical Annealing Conditions on Grain Growth Kinetics of Dual Phase Steel

>>> مهسا نوروزی Mahsa Nouroozi:

Effect of microstructural refinement and intercritical annealing time on mechanical properties of high-formability dual phase steel

>>> سجاد قائمی فر Sajad Ghaemifar:

Refinement of Banded Structure via Thermal Cycling and Its Effects on Mechanical Properties of Dual Phase Steel

 Enhanced mechanical properties of dual-phase steel by repetitive intercritical annealing

>>> زهرا نصیری Zahra Nasiri:

Spheroidization heat treatment and intercritical annealing of low carbon steel

Enhancement of work‐hardening behavior of dual phase steel by heat treatment

>>> مهدی ملکی Mehdi Maleki:

Effect of Intercritical Annealing on Mechanical Properties and Work‐Hardening Response of High Formability Dual Phase Steel

Effect of intercritical annealing time at pearlite dissolution finish temperature (Ac1f) on mechanical properties of low carbon dual phase steel

>>> تینا میرزایی Tina Mirzaie:

A simple Zerilli–Armstrong constitutive equation for modeling and prediction of hot deformation flow stress of steels

 Contribution of Different Hardening Mechanisms during Cold Working of AISI 304L Austenitic Stainless Steel

>>> رکسانا بکتاش Roxana Baktash:

 A Simple Constitutive Model for Prediction of Single-Peak Flow Curves Under Hot Working Conditions

>>> محسن بالاور Mohsen Balavar:

Enhancement of mechanical properties of low carbon steel based on heat treatment and thermo-mechanical processing routes

 Controlling the mechanical properties of carbon steel by thermomechanical treatment

>>> زهره اکبری Zohreh Akbari:

A simple constitutive model for predicting flow stress of medium carbon microalloyed steel during hot deformation

>>> سپیده سعادت کیا Sepideh Saadatkia:

Hot deformation behavior, dynamic recrystallization, and physically-based constitutive modeling of plain carbon steels

Scopus
 • 5136 ارجاعات
 • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
Google Scholar
 • 5836 ارجاعات
 • 42 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

طرح های کاربردی