اعضای هیات علمی

محمود سرکاری خرمی

محمود سرکاری خرمی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جوشکاری
شماره تماس : 82084618 (021)
اتاق : 10
صفحه رخ نما
Scopus
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی