اعضای هیات علمی

محمود سرکاری خرمی

محمود سرکاری خرمی،

استادیار
  • مسئول کارآموزی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جوشکاری
شماره تماس : 02182084618
اتاق : 10
صفحه رخ نما
Scopus
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • مسئول کارآموزی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1390 ←

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1388 ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1384 ←

فعالیت های علمی