اعضای هیات علمی

رضا محمودی

رضا محمودی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | شکل دادن فلزات
شماره تماس : 82084074
اتاق : 226
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4707 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 5855 ارجاعات
  • 43 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیرهنگام ، مهندسی متالوژی

1107 ← 1366

کارشناسی ، شریف ، مهندسی متالوژی

1107 ← 1355

M.Sc ، ویسکانسین ، مهندسی مکانیک

1107 ← 1358

فعالیت های علمی