اعضای هیات علمی

روح الله مهدی نواز اقدم

روح الله مهدی نواز اقدم،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084619
اتاق : 16
صفحه رخ نما

 

مقالات ژورنالی: Journal Papers