اعضای هیات علمی

محمد حبیبی پارسا

محمد حبیبی پارسا،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شکل دادن فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084069
اتاق : 218
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1227 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1865 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو تکنولوژی کیوتو ، متالورژی و مواد

1367 ← 1371

M.Sc ، صنعتی شریف ، متالورژی و مواد

1363 ← 1367

کارشناسی ، صنعتی شریف ، متالوژی ومواد

1359 ← 1363

فعالیت های علمی