اعضای هیات علمی

محمود نیلی احمدآبادی

محمود نیلی احمدآبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | ریخته گری
شماره تماس : 82084078
اتاق : 121
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1452 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 1570 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، توهوکو ، فرایندها و شناسائی مواد

1369 ← 1373

M.Sc ، صنعتی شریف ، شناسائی و انتخاب موادفلزی

1362 ← 1366

کارشناسی ، شیراز ، مهندسی و علم مواد

1353 ← 1360

فعالیت های علمی