آزمایشگاه متالورژی پودر

 نام سرپرست : دکتر محمد قمبری

شماره تماس آزمایشگاه : 02161114102

ایمیل :mgambari@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات :

            1-         حمام التراسونیک

            2-         آسیاب جارمیل

            3-         پرس دستی 60 تن

            4-         کوره تیوپی 1200 درجه

            5-         نورد سبک سرد

            6-         میکسر

            7-         آون خشک کن

            8-         پولیشر مکانیکی

            9-         سرند مکانیکی

            10-       میکروسکوپ نوری و عکس برداری

            11-       تجهیزات هال فلومتر استاندارد

خدمات :

            1-         آزمون سیالیت

            2-         آزمون چگالی ظاهری

            3-         سینتر

            4-         پرس و نورد سبک

            5-         آسیاب کاری