تفاهم نامه ها

                                                                                     لیست تفاهم نامه های دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

ردیف

نام شرکت / سازمان/ مرکز/ دانشگاه

تاریخ انعقاد تفاهم نامه

1

مرکز علمی – کاربردی شرکت صنعتی کوشا

1397/04/02

2

شرکت مهندسی مشاور برسو

1395/05/16

3

سازمان منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس بوشهر

1396/02/19

4

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO

1397/04/07

5

دانشکده فنی دانشگاه صنعتی قم

1397/04/30

6

شرکت مهندس فکور صنعت تهران

1397/10/18

7

انجمن خلأ ایران

1397/10/19

8

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو ، (ایپکو)

1397/11/01