اعضای کادر آموزش دانشکده

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمود سرکاری خرمی

m.khorrami@ut.ac.ir

 

 

 

 

 کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

سعیده ایمن ارشادی

sa_ershadi@ut.ac.ir

   

 

 

شرح وظایف معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

حوزه آموزش....................................................................................... 

امور برنامه‌ریزی آموزشی، هدایت تحصیلی دانشجویان، نظارت بر محتوای آموزشی و ارزیابی و به‌روز‌رسانی آن، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره مسائل آموزشی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی متالورژی و مواد بر عهده معاونت آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد قرار دارد.

این معاونت، سیاست‌گذاری‌های آموزشی دانشگاه و دانشکدگان فنی دانشگاه تهران را در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد جاری می‌نماید و نقش ارتباط‌دهنده میان دانشجویان، اساتید و سیاست‌های آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران را بر عهده دارد. 

حوزه تحصیلات تکمیلی....................................................................................... 

حوزه تحصیلات تکمیلی بر برنامه‌ریزی و اجرای کلاس‌ها و امتحانات نظارت دارد. امور مربوط به اجرای دقیق آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی، اجرای سرفصل دروس مصوب، نظارت بر ارزیابی سرفصل دروس، نظارت بر عملکرد گروه‌ها مختلف دانشکده، برگزاری جلسات مصاحبه داوطلبین شرکت‌کننده در مصاحبه دکتری و مدیریت جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از اهم وظایف این معاونت است.