آزمایشگاه فولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسی

نام سرپرست:  دکتر حامد میرزاده سلطان پور

شماره تماس آزمایشگاه: 02182084621

ایمیل:  hmirzadeh@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

کوره های مافلی عملیات حرارتی 2 و 8 لیتری

کوره ذوب فلزات رنگین

تجهیزات آماده سازی نمونه متالوگرافی

میکروسکوپ نوری OLYMPUS از 40 تا 1000 برابر

میکروسکوپ نوری 160 برابر پرتابل

الکترواچ و الکتروپولیش

Hot Plate جهت متالوگرافی گرم

تجهیزات کارگاهی جهت برش، سنگ زنی و …

خدمات:

فرآوری فولادهای مستحکم پیشرفته

عملیات حرارتی

الکترواچ و الکتروپولیش

متالوگرافی

آماده سازی نمونه

 

وبسایت:

https://scholar.google.com/citations?user=1-0h_roAAAAJ&hl=en