دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری

*****دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری ( از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)*****                                                         

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

استاد راهنما

تاریخ دفاع

1

ندا عبودزاده

پوشش دهی و بررسی فصل مشترک Si-HA بر سطح نانو کامپوزیت Mg-Zn-Ca/nanoHA و بررسی خواص خوردگی و زیست سازگاری

دکتر دهقانیان

1396/07/12

2

سعید کریمی

بررسی مکانیسم الکتروشیمیایی لیچینگ اسفالریت در حضور یون فریک

دکتر رشچی

1396/07/26

3

علیرضا فرهادی زاده

اعمال پوشش های نانو ساختار لایه ای TiN/Ti به روش کندوپاش مغناطیسی روی فولاد

  17-4PH و بررسی مکانیزم رفتگی آن

دکتر آماده

1396/10/17

4

سید وحید رضا سید وکیلی

تاثیر نانو ذرات فلزی / سرامیکی بر کارایی الکترود و کاتد پیل سوختی اکسید جامد

دکتر عبدی زاده

1396/11/01

5

طاهره ابراهیمی صدرآبادی

مکانیزم عملکرد پوشش خود ترمیم شونده ی مقاوم به خوردگی حاوی میکرو/ نانوکپسول

دکتر الله کرم

1396/11/25

6

مهدی خردمندفرد

نانوساختار نمودن سطح آلیاژ TNTZ با استفاده از امواج فراصوت

دکتر کاشانی بزرگ

1396/12/20

7

مجید میرزایی

ارزیابی خواص الکترود ابرخازن تهیه شده توسط احیا اکسید گرافن عامل دار به روش های الکتروشیمیایی

دکتر دهقانیان

1397/06/05

8

امیر هادیان

سنتز و مشخصه یابی سرمت های Nbc-Fe

دکتر زمانی

1397/06/05

9

هادی ترکمانی

بررسی اثر افزودن عناصر نادر خاکی و اعمال سیکل عملیات حرارتی بین بحرانی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژ ریختگی

دکتر رایگان

1397/06/13

10

روح اله یزدی

مکانیزم سایش - خوردگی لایه نفوذی تشکیل شده در اثر اکسایش حرارتی آلیاژ Ti.6Al.4V در محلول سازگار با بدن

دکتر قاسمی

1397/09/20

11

زهرا شهری

بررسی مکانیزم خوردگی آلیاژ Mg.Zn.Ca و تاثیر نانو پوشش پایه منیزیا بر عملکرد آن

دکتر الله کرم

دکتر سلطانی

1397/10/25

12

امیر صیفوری

جداسازی مغناطیسی سلول های سرطانی در گردش خون توسط سیستم های نانو هیبریدی پلیمری حساس به دما در بستر تکنولوژی میکروسیالاتی

دکتر سیدابراهیمی

1397/11/07

13

حسین ابراهیم زاده

تاثیر کوبش هم زمان بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش لیزر ضربانی آلیاژ آلومینیوم 6061

دکتر فرهنگی

1397/11/29

14

فرساد فرقانی

پدیده‌شناسی تشکیل نانو ذرات γ درون رسوبات γ′ سوپرآلیاژهای پایه نیکل

دکتر نیلی

1398/03/19

15

نجمه اسدی

تاثیر هم افزایی بازدارنده های آلی و معدنی دوپ شده در نانولوله های هالو سایت بر عملکرد حفاظتی پوشش اپوکسی استر

دکتر نادری محمودی

1398/04/12

16

پگاه دالوند

اثر میش متال بر رفتار حافظه داری و خواص مکانیکی آلیاژ بر پایه Cu-Al-Ni

دکتر رایگان

1398/06/03

17

فرحناز هفت لنگ

ساز و کار حاکم بر تغییر شکل زیرسطحی القاء شده توسط سایش در آلیاژ زیست سازگار TNTZ

دکتر زارعی هنزکی

1398/06/23

18

احد شفیعی

مشخصه یابی ریز ساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ انترپی بالای AlCrCoFeNi با افزودن عناصر آلیاژی

دکتر نیلی احمدآبادی

1398/06/24

19

حسین دهقان

بهبود خواص مغناطیسی ترکیب بین فلزی Mn.Al به کمک تغییر شکل پلاستیک

دکتر سید ابراهیمی

1398/06/30

20

امیر محمود بخشایش

سنتز و مشخصه یابی ساختارهای پروسکایت دوبعدی جهت کاربرد به عنوان لایه جاذب در سلول های خورشیدی نانوساختار

دکتر عبدی زاده

1398/10/07

21

سید محمد مهدی حسینی اطهر

ریزساختار و خواص مکانیکی ورقهای Mg-Gd–Zn پس از فرآیند پرس کاری شیاری محدود شده

دکتر محمودی

1398/10/07

22

صابر قنادی

بررسی عملکرد بستر چندﻻیه سرامیکی در تثبیت آنزیم الکل دهیدروژناز به منظور تبدیل  فرمالدئید به متانول

دکتر عبدی زاده

1398/10/24

23

یوسف علی زاد فرزین

سنتز ترکیب‌های دوپروسکایتی A2BBʹO6 و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن­ها برای پیل­ سوختی اکسید جامد

دکتر بابائی

1399/02/01

24

راضیه قلیچ

سنتز نانوالیاف دی­بورید هافنیوم به روش الکتروریسی و بررسی اثر افزودن آن بر خواص ترمومکانیکی پلیمر/الیاف کربن

دکتر عبدی زاده

1399/02/21

25

محسن رفیعی

مشخصه یابی مکانیزم ها و ارزیابی سینتیک استحاله های فازی در سوپر آلیاژ          اینکونل 718

دکتر میرزاده

1399/06/03

26

علی اصغر جاویدپرور

بررسی مکانیزم بازدارنده های بر پایه سریم و بنزایمیدازول جذب شده بر روی اکسید گرافن جهت کاربرد در پوشش اپوکسی

دکتر نادری محمودی

1399/06/16

27

فاطمه حکیمی

بررسی خواص آند سرب اصلاح شده توسط نانو ذرات دی اکسید روتنیوم و دی اکسید ایریدیوم در الکترووینینگ روی

دکتر رشچی

1399/06/18

28

مهدی صباغیان

اثر افزودن Gd و Mn بر ریز ساختار ، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ Mg-Zn پس از فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید

دکتر محمودی

1399/06/26

29

محمد ایزدی نیا

اعمال و مشخصه یابی پوشش سد حرارتی YSZ ضخیم به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری با استفاده از پیش ماده پیرولیز نشده

دکتر سلطانی

دکتر سهی

1399/07/29

30

رضا صیاد

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت مس-گرافن سینتر شده به روش پلاسمای جرقه الکتریکی

دکتر قمبری

1399/09/10

31

خدیجه احمدی

بررسی خواص مغناطیسی و مغناطومقاومت در نانوساختارهای لایه ای حاوی پرمالوی ( NiFe ) جهت کاربرد در حسگرهای مغناطیسی

دکتر سید ابراهیمی

1399/11/21

32

زهرا لله گانی

فرآوری و مشخصه یابی نانوساختارهای هسته - پوسته برای کاربردهای فرامواد

دکتر سید ابراهیمی

1399/11/25

33

میثاق امینی

نقش حامل های نانو متخلخل سیلیسی حاوی دو بازدارنده آلی و معدنی در عملکرد حفاظتی پوشش پایه اپوکسی

دکتر نادری محمودی

1399/12/24