آزمایشگاه انجماد

نام سرپرست : دکتر فرشاد اخلاقی

شماره تماس آزمایشگاه : 02182084136

ایمیل :fakhlagh@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات :

            1-         کوره مقاومتی

            2-         کوره خشک کن

            3-         دستگاه سوراخ کن ستونی

            4-         دستگاه کاتر

            5-         کوره با فن

خدمات :

            1-         خدمات سنتر

            2-         برش نمونه