آزمایشگاه سرامیک

سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر هادیان
تلفن تماس: 02161114144

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1-انجام عملیات حرارتی
2- انجام عملیات آسیاکاری خشک و تر
3- انجام عملیات فرآوری سرامیکها
4- انجام عملیات اتصال فلزات و سرامیکها
5- انجام عملیات آزمایش ترشوندگی
6- انجام آزمایش دیلاتومتری
7- انجام آزمون DTA


تجهیزات و دستگاه ها:
1- کوره اتمسفر معمولی تا دمای 1700 درجه سانتیگراد
2- کوره لوله¬ای با اتمسفر کنترل شده تا دمای 1500 درجه سانتیگراد
3- کوره پرس داغ تا فشار 20 تن و دمای تا 1500 درجه سانتیگراد
4- کوره خلاء تا دمای 2000 درجه سانتیگراد
5- دستگاه DTA
6- دستگاه دیلاتومتری
7- پرس سرد
8- آسیا