آزمایشگاه دگرگونی فاز های پیشرفته

نام سرپرست: دکتر محمود نیلی احمدآبادی

شماره تماس آزمایشگاه:02182084163

ایمیل:

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

کوره القایی تحت خلا VIM

ذوب قوسی تحت خلا  VAR

عملیات حرارتی تحت خلا

دیلاتومتری

دستگاه تست کشش 2 تن

کوره حمام نمک

پرس هیدرولیک گرم

متالوگرافی و میکروسکوپ نوری

وایرکات

خدمات:

ذوب آلیاژسازی و ریخته گری تحت خلا

عملیات حرارتی آلیاژهای فلزی

خواص مکانیکی مواد