آزمایشگاه کامپوزیت

سرپرست آزمایشگاه: دکتر فرشاد اخلاقی
تلفن تماس: 02182084142

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:

دراین آزمایشگاه مراحل مختلف جهت تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی از روشهای مختلف( متالورژی پودر، متالورژی پودر درجا، روش گردابی، روش کامپوکستینگ، روش ریخته گری کوبشیو روشهای ته نشینی) انجام می¬شود. از نظر کارهای خدماتی می¬توان به انجام آزمایشهای تعیین ابعاد ذرات به کمک اشعه لیزر، پرسکاری سردوگرم و اکستروژن با دستگاه پرس، انجام عملیات حرارتی و چگالی سنجی اشاره نمود.

تجهیزات و دستگاه ها:
1- دستگاه آنالیز ذرات به کمک پرتو لیزر(LPSA)
2- دستگاه پرس هیدرولیک 45 تن
3- دستگاه 1تمایزر جهت تولید پودر فلزات، رسوبات اسپری فرمینگ و کامپوزیتهای زمینه فلزی از روشهای پاشش همزمان
4- کوره های مقاومتی، لوله¬ای ، المنتی و القایی
5- دستگاه آنالیز حراررتی متصل به رایانه جهت ثبت و رسم نمودارهای حرارتی
6- میکروسکوپ نوری استریو مجهز به دوربین ویدئویی متصل به رایانه جهت انجام مطالعات میکروسکپی و تصویربداری
7- میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی¬های مختلف
8- دستگاه پلیشر
9- دستگاه تهییه آب مقطر
10- دستگاه آسیای جارمیل
11- ترازوی دقیق با دقا میلیگرم