آزمایشگاه ریخته گری دقیق

سرپرست آزمایشگاه : دکتر مهدی ملکان
تلفن تماس: 02182084610
پست الکترونیکی: mmaleki@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1- ذوب انواع آلیاژهای غیرآهنی(پایه آلومینیم، پایه منیزیم، پایه مس و ...) و آلیاژهای آهنی(چدن و فولاد)
2- ریخته¬گری در قالبهای فلزی
3- عملیات حرارتی آلیاژهای غیرآهنی
4- مدلسازی سه بعدی
5- آزمایشگاه آزمونهای فشار-کشش، خمش، در دماهای بالا و محیط
6- تصاویر میکروسکوپی


تجهیزات و دستگاه ها:
1- کوره¬های مقاومتی در اندازه¬های مختلف(5عدد)
2- کوره¬های القایی در اندازه¬های مختلف(3عدد)
3- کوره¬های عملیات حرارتی(2عدد) تحت اتمسفر هوا و اتمسفر کنترل شده
4- پرینتر سه بعدی
5- دستگاه ترازوی بسیار دقیق
6- دستگاه آزمون کشش-فشار(2تن)
7- میکروسکوپ¬های نوری(2عدد)

افتخارات کسب شده: تهیه بیش از 300 مقاله در ژورنالهای بین المللی

اختراع:
1- ساخت کامپوزیتهای in-situ و Ex-situ
2- ترکیبات بین فلزی