آزمایشگاه نانوساختارهای مغناطیسی

نام سرپرست: دکتر سید علی سیدابراهیمی

شماره تماس آزمایشگاه:02188225374

ایمیل:  saseyyed@ut.ac.ir

 

تجهیزات:

دستگاه الکتروریسی

لایه نشانی بخار شیمیایی

پرس

آسیاب سیاره ای

پوشش دهی چرخشی

خشک کن انجمادی

اون

اندازه گیری  pH

دستگاه سانتریفیوژ

لرزاننده صوتی

همزن مکانیکی