دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,254 نتیجه
از 113
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
متالورژی پیشرفته جوشکاری 8107573 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
آزمایشگاه اتصال فلزات 8107588 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
آزمایشگاه اتصال فلزات 8107588 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته (14:00 - 16:00) -
اصول و فرآیندهای اتصال فلزات 8107577 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
فیزیک حالت جامد 8107557 2 دکتری ریخته گریCasting 01 مریم ذوقی هرهفته (08:00 - 10:00) -
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8107136 2 دکتری ریخته گریCasting 01 روح اله عابدیان هرهفته (14:00 - 16:00) -
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته (14:00 - 16:00) -
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته (14:00 - 16:00) -
بلور شناسی 8107366 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدفرشید کاشانی بزرگ | هرهفته (09:00 - 10:00) -
روش اجزاء محدود 8107297 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
کارگاه عمومی 8107133 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 قادر فرجی هرهفته (10:00 - 12:00) -
عملیات حرارتی 8107356 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 محمود حیدرزاده سهی هرهفته (14:00 - 16:00) -
پیرو متالورژی 8107362 3 کارشناسی ریخته گریCasting 01 حسین عبدی زاده | هرهفته (09:00 - 10:30) -
سمینار 8107092 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 فاطمه سادات پیش بین هرهفته (14:00 - 16:00) -
سمینار 8107092 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 فاطمه سادات پیش بین هرهفته (14:00 - 16:00) -
مهندسی سطح 8107354 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 محمود حیدرزاده سهی هرهفته (14:00 - 16:00) -
تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی 8107287 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 حسین عبدی زاده هرهفته (09:00 - 10:30) -
ملاحظات محیط زیست 8107600 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 روح الله مهدی نواز اقدم هرهفته (14:00 - 16:00) -
آزمایشگاه متالورژی استخراجی 8107593 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 محمد مکملی هرهفته (17:30 - 19:00) -
آزمایشگاه متالورژی استخراجی 8107593 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 محمد مکملی هرهفته (16:00 - 17:30) -
نمایش 1 - 20 از 2,254 نتیجه
از 113