دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,428 نتیجه
از 122
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فیزیک مدرن پیشرفته 8107556 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدعلی سیدابراهیمی هرهفته (14:00 - 16:00) -
ملاحظات محیط زیست 8107600 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 روح الله مهدی نواز اقدم هرهفته (15:00 - 17:00) -
متالورژی فیزیکی 1 8107590 3 کارشناسی ریخته گریCasting 01 علیرضا بابائی | هرهفته (09:00 - 10:30) -
بیو مواد 8107490 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 روح الله مهدی نواز اقدم هرهفته (15:00 - 17:00) -
کاربرد مواد در پزشکی 8107376 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیCharacterization and Selection of Engineering Materials 01 روح الله مهدی نواز اقدم هرهفته (10:00 - 12:00) -
زیست فناوری در مهندسی مواد 8107090 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 روح الله مهدی نواز اقدم هرهفته (10:00 - 12:00) -
کارگاه عمومی 8107133 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 قادر فرجی هرهفته (16:00 - 18:00) -
کارگاه عمومی 8107133 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 قادر فرجی هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی فیزیک مواد 8107107 3 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدعلی سیدابراهیمی | هرهفته (13:30 - 15:00) -
استاتیک 8107200 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 مراد کریم پور هرهفته (10:30 - 12:30) -
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 محمود سرکاری خرمی هرهفته (08:30 - 10:00) -
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 محمود سرکاری خرمی هرهفته (08:30 - 10:00) -
متالورژی پیشرفته جوشکاری 8107573 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
آزمایشگاه خوردگی 8107587 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 رضا سلطانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
آزمایشگاه خوردگی 8107587 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 رضا سلطانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
آزمایشگاه خوردگی 8107587 1 کارشناسی ریخته گریCasting 03 رضا سلطانی هرهفته (10:30 - 12:30) -
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 محمد قمبری هرهفته (15:00 - 16:00) -
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 محمد قمبری هرهفته (13:00 - 15:00) -
آزمایشگاه متالورژی استخراجی 8107593 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 فرشته رشچی هرهفته (16:00 - 18:00) -
آزمایشگاه متالورژی استخراجی 8107593 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سعید شیبانی هرهفته (16:00 - 18:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,428 نتیجه
از 122