آزمایشگاه ساخت مواد و لایه های نانوساختار

نام سرپرست: دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ

شماره تماس آزمایشگاه: 82084105-82084611 021

ایمیل:fkashani@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

آسیای ماهواره ای تخت گاز محافظ با دور 600 در دقیقه

آسیای ماهواره ای تخت گاز محافظ با دور 450 در دقیقه

پرس گرم تحت فشار قابل تنظیم تا 300kgr/cm2 تحت گاز محافظ

سانتریفیوژ

سایش پین روی دیسک چرخشی و رفت و برگشتی

سختی سنجی میکرو با فرورونده ویکرز

ترازوی دیجیتال چهار رقم

پتانسیومتری و گالوانومتری تحت یک آمپر

دیتالاگر چهار کاناله تا 1200 درجه سانتی گراد

میکروکاتر

میکروسکوپ نوری دیجیتال

سنتز با ریز موج

پولیش و آماده سازی نمونه

کوره موفلی تا 1200 درجه سانتی گراد

کوره موفلی تا 1200 درجه سانتی گراد

کوره لوله ای تا 1500 درجه سانتی گراد تحت خلا و گاز محافظ

خدمات:

آماده سازی نمونه جهت متالوگرافی (سنباده زنی، پولیش، حکاکی و حمام فراصوت)

میکروسکوپ نوری دیجیتال

ارزیابی سایش مواد

آسیای مکانیکی تحت گاز محافظ

ارزیابی خوردگی مواد (پتانسیومتری، گالوانومتری و ولتامتری سیکلی)

سنتز نانومواد به روش های ریز موج، آسیای مکانیکی و انحلال حرارتی